TEKENBURO & VASTGOEDBEHEER
Voor de Vastgoedbeheerder;


Huurders of aspirant kopers vragen u tekeningen omdat zij de indeling willen veranderen of installaties willen aanbrengen in het huurpand.

Vastgoedeigenaren willen hun panden een nieuw uiterlijk geven om hun pand beter in de verkoop of verhuur te krijgen. Soms is uitbreiding van het pand noodzakelijk om de huurder in het pand te houden.

Maar uw huurder vraagt ook voor service en onderhoud, zij betalen hier tenslotte ook voor.

COMP
TEK TEKENBURO & VASTGOEDBEHEER kan service en onderhoud verzorgen aan uw pand.

Voor de werkzaamheden vragen uw Installateurs u om tekeningen omdat zij opdracht hebben voor aanpassingen of renovatie van een pand. Met behulp van de installatietekening krijgen installateurs beter inzicht van het pand.
               


                                                                                 Oude situatie en nieuwe situatietekening t.b.v. uitbreidingU hebt niet de juiste mensen, middelen of ruimte om de alomvattende werkzaamheden uit te voeren en te onderhouden ?

COMP
TEK TEKENBURO & VASTGOEDBEHEER kan voor u hierin een rol van betekenis spelen.Tekeningenbeheer;

Vaak is het de administratieve medewerker die de taak toebedeeld heeft gekregen. Door het ontbreken van technisch inzicht of een technische achtergrond komt het vaak voor dat de verkeerde tekening uit het archief wordt gehaald. Kostbare tijd gaat hierdoor verloren.

Uw pand heeft regulier onderhoud nodig. Schilderen, dakbedekking vernieuwen, riolering vervangen, reiniging installatie onderdelen, enz.

Wij kunnen u het werk uit handen nemen.
COMPTEK TEKENBURO & VASTGOEDBEHEER kan voor u de werkzaamheden controleren en / of laten uitvoeren door diverse installateurs of aannemers. Offertes controleren wij voor u en brengen adviezen uit.

COMP
TEK TEKENBURO & VASTGOEDBEHEER kan voor u tekenwerk verzorgen voor :

                                                
- Digitaliseren
                                                 - Plotservice
                                                 - Revisie tekenwerkzaamheden;
                                   oBouwkundig
                                   oInstallatietechnisch
                                   oElektrotechnisch
                                                 - Tekeningenbeheer
                                                 - NEN inspecties
                                                 - Legionella beheersplanNeem contact met ons op over de mogelijkheden en redelijke prijsstellingen.


Legionellabeheer;

Ook voor ondersteuning in het vastgoedbeheer kunt u bij ons terecht. Wij hebben ruime ervaring op het gebied van legionellabeheer binnen het BOG / bedrijfsonroerend goed.

Uw panden staan langere tijd te koop. Hierdoor is de kans op legionellabesmetting in het drinkwaterleidingsysteem binnen uw bedrijfs-onroerendgoed groot. Door het niet gebruiken van de drinkwaterinstallatie is de kans op een besmetting van legionella aanwezig.

Na constatering van een legionellabesmetting kan COMPTEK TEKENBURO & VASTGOEDBEHEER zorgdragen voor de reiniging van u drinkwaterinstallatie.

Voorkom dat het drinkwaterleidingstelsel van uw BOG worden besmet en uw naam als makelaar negatief in de media komt.

COMPTEK TEKENBURO & VASTGOEDBEHEER kan u deze zorg uit handen nemen door legionellabeheer uit te voeren. Wij kunnen voor u een risico inventarisatie met een tappunt-inventarisatie maken. Ook de uitvoer van een legionellabeheersplan kunnen wij verzorgen.

Vanuit het legionella-beheersplan bestaat ondermeer uit: tappunt inventarisatie (ook aangegeven op tekening: tappuntnummer en locatie), iso-metrische tekening, monstername rapportages, meetregistraties, keerklep-controle registratie, spoelrapportages, installatie-aanpassingen.
Inspectie BOG;

COMPTEK TEKENBURO & VASTGOEDBEHEER beheerst de disciplines electrotechniek, werktuigbouw en bouwkunde.
Ontbreekt het u als makelaar de tijd om een grondige inspectie te doen op uw bedrijfsonroerend goed ; dan is
COMPTEK TEKENBURO & VASTGOEDBEHEER misschien de juiste partij die u hiervoor kunt inschakelen om u hierin te ondersteunen.

Te denken valt aan controles noodverlichting, NEN 1010 electrische installaties, bouwkundige inspectie, schilderwerk, inspectie HVAC, enz.

Uiteraard krijgt u een helder verslag eventueel met bijgevoegde documenten / foto / video verslag.
Vastgoedprojecten;

Bij ontwikkeling van vastgoedprojecten kunnen wij het bouwkundige tekenwerk uitvoeren, maar ook het installatietekenwerk en elektrotechnisch tekenwerk. U bespaart aanzienlijke kosten; om de eerste plannen te kunnen realiseren is niet direct een architect nodig om uw ideeŽn op papier te laten zetten.

Misschien dat we voor elkaar iets kunnen betekenen.

Neem contact met ons op over de mogelijkheden en redelijke prijsstellingen.